Header Image
Home / Waarom Mijland?

Waarom Mijland?

U kiest voor Mijland Uitvaartzorg omdat een ‘standaard uitvaart’ niet meer bestaat!

‘Vroeger’ was de inhoud van een uitvaart op voorhand al grotendeels bekend. Doorgaans vond er in de kerk een uitvaartdienst plaats en werden de mensen aansluitend begraven. Vragen over opbaring, rouwdrukwerk, invulling van de dienst en overige mogelijkheden waren er niet of nauwelijks. Voor persoonlijke wensen was weinig ruimte. De pastoor / dominee en de uitvaartverzorger bepaalden grotendeels wat er gebeurde.

Gelukkig is dat veranderd!

De laatste jaren is er een toegenomen behoefte om aan een afscheid een unieke, persoonlijke en creatieve invulling te geven. Uitvaarten zijn ‘maatwerk’ geworden. Ieder mens is uniek en dus hoort ieder afscheid dat ook te zijn.

Wat voor uitvaart u ook wenst. Mijland Uitvaartzorg staat u met raad en daad terzijde en geeft u de persoonlijke aandacht waar u om vraagt. Indien nodig of gewenst vertellen we u ook wat er nog méér mogelijk is.

Aan begrafenissen, crematies en andere herdenkingsbijeenkomsten worden in toenemende mate alternatieve en persoonlijke elementen toegevoegd. Steeds vaker blijkt de overledene zijn/haar wensen al kenbaar gemaakt te hebben of heeft hij/zij deze ergens vastgelegd, bijvoorbeeld in de ‘Map van Mijland’. Wij zorgen ervoor dat deze wensen zoveel mogelijk worden gerespecteerd en vervuld.

Weet u niet (precies) hoe de overledene zijn/haar afscheid wilde?

Dan informeren, inspireren en adviseren wij u uitgebreid over alle mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld:

Het is aan u om te bepalen welke aspecten u zelf wilt/kunt verzorgen en waarin Mijland Uitvaartzorg u kan ondersteunen. Wij proberen niet om in ‘één gesprek alles te regelen’. Niet alle beslissingen hoeven meteen genomen te worden. Door dagelijks contact te hebben krijgt u de rust en de gelegenheid om na te denken over hoe u het afscheid vorm wilt geven.

Wij weten precies wat er kan en mag en garanderen u optimale, persoonlijke en professionele hulp in de moeilijke periode na een overlijden. Mijland Uitvaartzorg is er immers voor u, naast u en met u.

Als u meer informatie wilt, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Top